Mūsų kainos nėra galutinės, tad jei radote pigiau, praneškite mums ir visuomet pasiūlysime geresnę kainą. Taip pat suteiksime nuolaidą pasirinkus projektavimo ir montavimo paslaugas ar perkant didesnį prekių kiekį.

Apie NunnaUuni įmonę 

Motininė NunnaUuni Oy įmonė, Nunnanlahden Uuni Oy, buvo įkurta 1982 metais Nunnanlahden miestelyje Šiaurės Karelijoje (Suomija). 2007 metais įmonės buvo sujungtos ir taip atsirado kompanija NunnaUuni Oy, kuri užsiima pramonine muilo akmens židinių gamyba.

NunnaUuni Oy principai - pastovios, ilgalaikes investicijos į mokslinius tyrimus ir produktų plėtrą. Vienas iš svarbiausių šios bendrovės pasiekimų yra kuro deginimo metodas, kurį bendrovę užpatentavo "Golden Fire" (Auksinė liepsna) vardu. Sa­vo iš­ra­dimą suo­miai nau­do­ja židi­niuo­se, ku­rių pa­ku­ros pa­ga­min­tos iš vie­nos mui­lo ak­mens rūšies - ma­mu­to ak­mens. Išs­kir­ti­nių sa­vy­bių tu­rintis ma­mu­to ak­muo, ka­sa­mas būtent Nun­nan­lah­de­no mies­te­ly­je, Šiaurės Ka­re­li­jo­je esan­čio­je ka­syk­lo­je. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je glūdi did­žiau­si pasaulyje ma­mu­to ak­mens klo­dai.

Dėka investicijų į mokslinius tyrimus, įmonė greitai tapo šios srities lyderė. NunnaUuni Oy turi apie 500 partnerių, kurie jos produkcija prekiauja 15 šalių. 2007 metų duomenimis įmonėje dirbo 240 darbuotojų, o metinė apyvarta siekė virs 26 mln. eurų (apie 90 mln. litų). Didžioji dalis pajamų gauta iš eksporto.